Een gezonde geest in een gezond lichaam

Ik hou van lopen.  Lopen houdt me fit en zorgt ervoor dat ik af en toe “stoom” kan aflaten.  Ik heb een passie voor gezondheidsbeleid.  De afgelopen jaren ontwikkelde ik als schepen van gezondheid in Geel een lokaal gezondheidsbeleid.  Ook binnen de regio Kempen neem ik hier graag een voortrekkersrol op.  We moeten inzetten op een sterk professioneel Kempens ziekenhuisnetwerk met een goede lokaal ingebedde zorg, betaalbaar en toegankelijk.  We moeten meer huisartsen kunnen aantrekken, de eerstelijns gezondheidsberoepen ondersteunen en de middelen van geestelijke gezondheidszorg verhogen.   Psychologische hulp moet ook voor kinderen terugbetaalbaar zijn.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, niet alleen in welzijnswerk maar ook in gezondheidswerk.  In de regio Kempen nemen we een voortrekkersrol op op vlak van verslavingszorg met de hulp van ervaringsdragers.  Dergelijke zorgtrajecten van vrijwilligers hand in hand met de professionele zorg moeten breed mogelijk gemaakt worden.

Een goede gezondheid van velen is maar mogelijk als we oog hebben voor een gezonde leefomgeving.  Onze luchtkwaliteit moet beter.  Daarom moet de strijd voor een beter klimaat, een duurzamer mobiliteitssysteem, groene en leefbare steden de komende jaren mee de agenda bepalen.