Sterke regio’s, met een hart voor de Kempen

Mijn politieke loopbaan startte met de volgehouden inzet op de realisatie van de Noord-Zuidverbinding Kempen (fly-over Westerlo-Geel en nieuwe verbinding tussen Geel en Kasterlee).  Dit was een werk van vele voorgangers gedurende 40 jaar om zo de Kempense regio beter te kunnen ontsluiten.  Deze verbinding is er ondertussen, maar zeker op vlak van mobiliteit (doortrekking van de Ring rond Geel, gewestwegen die met een vrij liggend fietspad moeten worden uitgerust, verbetering van heel wat Kempense mobiliteitsknooppunten, hogere treincapaciteit, ….)  maar ook op andere domeinen, is er nog veel werk aan de Kempense streekontwikkeling.  Denk maar aan de inhaaloperatie die nodig is op vlak van geestelijke gezondheidszorg, een hoog kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg, nood aan bijkomende innovatie, blijvende ondersteuning van de Kempen als tewerkstellings- en investeringszone met toekomst, nood aan bijkomende plaatsen sociale economie en arbeidszorg, ….

Als trotse Kempenaar zal ik ook de komende jaren met kracht en passie verder mee bouwen aan onze streek.  Onze kinderen en kleinkinderen moeten later ook met plezier en trots kunnen leven, werken en wonen in eigen streek.