Ondernemen verdient respect!

Ondernemen vergt veel moed, lef en risico.  Ondernemers zorgen voor groei, toegevoegde waarde en onze welvaart.  Zij maken mogelijk dat er een sociaal beleid kan gevoerd worden.    Zij verdienen dan ook veel respect en een ondersteunend beleid.

Er moet niet alleen worden gesproken over administratieve vereenvoudiging.  We moeten het doen.  Geef ondernemers ruimte (letterlijk en figuurlijk) om te ondernemen.  Zelf ben ik grote voorstander van een kernversterkend beleid.  Lokale handel en bruisende kernen moeten in de stedelijke en dorpscentra ondersteund worden.   Het ruimtelijke beleid moet hier nog meer op geënt worden.

De versterking van het sociaal statuut van zelfstandigen was en is één van mijn prioriteiten.  Zo werd mee onder mijn impuls de afgelopen legislatuur de moederschapshulp voor zelfstandigen uitgebreid naar 12 weken, werd het overbruggingsrecht (uitkering van een jaar na gedwongen stopzetting van je zaak) uitgebreid, werd ingezet op preventie in de strijd tegen de stijgende arbeidsongeschiktheid.  Volgende legislatuur moet en zal er eindelijk een inhaalbeweging komen om de pensioenen van zelfstandigen in verhouding te brengen van deze van werknemers.  Zelfstandigen die hard hebben gewerkt, verdienen een fatsoenlijk pensioen.