Duurzame belastinghervorming (tax-shift): Shift naar meer duurzaamheid

De afgelopen jaren investeerde de federale regering terecht in een taks-shift in het voordeel van meer concurrentiekracht voor onze ondernemingen en meer koopkracht voor de werknemers.  Een volgende taks-shift moet opnieuw inzetten op verdere lastenverlaging maar met een verschuiving naar ecofiscaliteit.  Vervuilende productie en consumptie moet zwaarder belast worden dan milieuvriendelijke en “propere” productie en consumptie.   Het regime van de bedrijfswagens mag in de toekomst alleen nog worden toegekend bij “groene” wagens.  Het openbaar vervoer en de fiets verdienen meer investeringen en ruimte.   We moeten inzetten op een shift in fiscaliteit voor meer concurrentiekracht, koopkracht en innovatie de tijd is gekomen dat die shift ook moet leiden naar een duurzame en klimaatvriendelijke samenleving.