Werk en gezin als meer-waarde

Een job is niet alleen belangrijk voor een goed inkomen en de opbouw van een pensioen.  Een interessante job biedt “meer-waarde” voor ieder van ons.  Een job maakt ons deel van een grotere samenleving, waar we werken aan vooruitgang en groei (zowel voor onszelf als voor de samenleving).

Daarom vind ik een beleid gericht op de creatie en ondersteuning van jobs, essentieel.  Iedereen heeft recht op een job.  Volledige tewerkstelling is bovendien de beste garantie op een duurzame sociale zekerheid, een goed pensioen voor iedereen en armoedebestrijding.  Werken moet daarom nog meer lonend worden.  De lasten op arbeid moeten verder omlaag.  We moeten verder aangepaste begeleiding en toeleiding voorzien voor zij die niet zo goed mee kunnen op onze arbeidsmarkt (uitbreiding sociale economie en arbeidszorg) en we moeten inzetten op herscholing, levenslang leren en de arbeidskrapte.

Maar werk is niet het enige.  Een gezin als veilige haven waar je kan “thuis”komen, verdient ondersteuning.  De voorbije jaren maakte ik werk van een kader voor een “bijverdienste” als gezinsondersteuner, de uitbreiding van moederschapshulp en de invoering van vaderschapsverlof voor zelfstandigen.  Ouderschapsverlof zal zo flexibel kunnen worden opgenomen.  Dit gezinsondersteunend beleid moet verder gezet worden.   Er is nog steeds nood aan extra kinderopvang plaatsen, vrijetijdsaanbod voor kinderen, gezinsondersteunende diensten.